Držíme štandardné dodacie lehoty

Oficiálna tlačová správa


Napriek súčasnému vyťaženiu, ktoré je spojené s prílivom objednávok, sa nám vďaka zvýšeniu výrobnej kapacity a moderným technológiám daria udržať dodacie lehoty matracov na štandardných dvoch týždňoch.

Vo výnimočných prípadoch, u atypických, špeciálnych matracov a matracov na mieru držíme dodacie lehoty na troch týždňoch.