Antidekubitné matrace

Na úvod si najskôr upresnime, čo slovo "dekubit (medicínsky dekubitus)" znamená: podľa slovníka cudzích slov sa týmto pojmom označuje preležanina čiže zle a pomaly hojace sa rany.

Týmto ochorením trpia dlhodobo ležiaci pacienti, pretože na určitú časť tela je pri ležaní vyvíjaný veľký tlak. Tkanivo tak postupne odumiera. Podľa rozsahu postihnutia tkaniva sa rozlišujú 4 stupne dekubitov.

Vznik preležanín hrozí najmä u ľudí staršieho veku, ale aj mladší pacienti sú tomuto riziku vystavení. Ovplyvňuje to predovšetkým doba pôsobenia a intenzita tlaku, odolnosť tela a celkový stav a ochorenie pacienta (poškodenie dotknutých častí tela, infekcie, znížená imunita, diabetes, psychický stav a pod). Preležaniny by mali byť liečené vždy prednostne, avšak optimálnym stavom je dostatočná a včasná prevencia.

Antidekubitný matrac Tropico

Prichádzame s ponukou antidekubitných matracov Tropico, ktoré sú vyrobené zo zdravotne nezávadných materiálov a prešli klinickým hodnotením. Získali ES vyhlásenie o zhode a môžu byť označené logom CE. V súčasnej dobe sa usilujeme o zaradenie do klasifikačnej triedy I. - zdravotnícky prostriedok, pasívny antidekubitný matrac. Táto trieda stanovuje požiadavky na matrace používané v nemocniciach a ústavoch pre dlhodobo chorých. Avšak nič nebráni použitiu antidekubitných matracov Tropico priamo v domácnostiach. Sú užitočnou zdravotnou pomôckou a svojim zložením a konštrukciou môžu zabrániť vzniku dekubitov.

Zo širokej ponuky antidekubitných čiže zdravotných matracov odporúčame napr matrac Maxi, Nina 2014C, Aroma Visco alebo Xena Trio. Pripútanie na lôžko si nikto z nás dobrovoľne nevolí a vždy je spojené s ďalšími komplikáciami. Ak je to len trochu v našich silách, mali by sme takto postihnutým ľuďom v našom okolí čo najviac pomôcť a v rámci možností im pobyt na lôžku uľahčiť. Antidekubitné matrace Tropico môžu byť jedným z prostriedkov, ako to dosiahnuť.