Zdravotné matrace Curem

Zdravotnícke matrace Curem tvoria špeciálnu skupinu matracov. Ich použitý materiál, navrhnutie a konštrukcia zabraňujú vzniku dekubitov (preležanín).

Sú určené predovšetkým pre dlhodobo ležiacich pacientov alebo tých, ktorí sú ich výskytom ohrození. Používajú sa v nemocniciach, ústavoch alebo aj v domácom liečení. Boli klinicky testované a majú ES Prehlásenie o zhode (logo CE). Aby mohli byť označené ako "antidekubitné", musia spĺňať vysoké štandardy.

Naše výrobky, matrace Tropico, sú zdravotníckym prostriedkom. Zdravotné hľadisko našich výrobkov bolo pre nás vždy prioritou. Naše výrobky už od začiatku testujeme podľa rôznych kritérií, dôležitých pre kvalitu spánku a zdravie. Všetky použité vstupné materiály spĺňajú certifikát Öko-Tex Standard 100 (európsky štandard zdravotnej nezávadnosti).

V roku 2020 boli naše výrobky označené zeleným logom s krížikom zaregistrované v registri zdravotníckych pomôcok. To znamená, že luxusné matrace Curem môžu byť použité pri liečbe pacientov vo všetkých štátoch EÚ.

Významným partnerom v priebehu registrácie nám bola Fakultná nemocnica Hradec Králové, ktorá je oprávnená v súlade s legislatívou vykonať hodnotenie našich výrobkov. Spolupráca s odborníkmi zo zdravotníctva nám priniesla veľa dôležitých poznatkov, týkajúcich sa fungovania ľudského tela a požiadaviek na konštrukciu zdravotníckych matracov.

Matrace sú koncipované ako antidekubitné - s rôznymi stupňami prevencie vzniku dekubitov čiže preležaniu. Pre bežného užívateľa to znamená, že matrac na telo "netlačí" a umožňuje cirkuláciu krvi v tkanivách. Prináša dokonalú relaxáciu, nedochádza k preležaniu a u dlhodobo ležiacich osôb predchádza vzniku preležanín.

Všetky matrace, registrované ako zdravotnícka pomôcka podliehajú povinnosti povýrobného sledovania a vyhodnocovania. Naše výrobky sú testované a sledované vo Fakultnej nemocnici v Hradci Králové a Hamzovej odbornej liečebni pre deti a dospelých v Luži v Košumberku.

 

CUREM_zdravotnicke2